Képzési tájékoztató

Az alábbiakban engedélyezett képzéseink listáját mutatjuk be, mely lista folyamatosan bővül.

A képzés megnevezése: Közösségi érdekérvényesítés és esélyegyenlőség

A képzés célja:

A tananyagegység célja olyan személyek számára ismeretátadás, akik a közösségi érdekérvényesítés és esélyegyenlőség témakörében, akár egyénileg, akár munkáltatójuk megbízásából, akár civil szervezetük tagjaként az adott területen aktívak kívánnak lenni.

Célcsoport:

Minden olyan legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező személy, aki érdeklődik a téma iránt, szervezete, munkahelye tevékenységi körébe illeszkedik az ismeretanyag, vagy ezt az ismeretanyagot fel kell használnia munkája során.